Live gokken
Gevolgen Wet kansspelen op afstand
Gevolgen Wet kansspelen op afstand

In februari is de Wet Kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Maar deze wet regelt niet alleen dat online kansspelen alleen maar onder strikte voorwaarden legaal worden. Er zijn ook andere gebieden binnen het Nederlandse kansspelbeleid die gemoderniseerd worden. Het is nog niet voor iedereen bekend dat er sprake is van modernisering en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Er moet namelijk ook omschrijven worden hoe dat er invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het kansspelbeleid. Daarbij kun je denken aan het beschermen van consumenten, maar ook het voorkomen van kansspelverslaving en dan nog het tegengaan van fraude en criminaliteit.

Zekerheden

Nog niet alles is duidelijk hoe dat het geregeld gaat worden maar een paar items wel. In de nieuwste wet is al wel omschreven wat kansspelaanbieders van de meer risicovolle kansspelen zouden moeten doen om een kansspelverslaving te voorkomen. Zo wordt er omschreven dat de aanbieders de  spelers duidelijk moeten informeren over een spel. Ook moeten zij het speelgedrag monitoren en wanneer dat er aanleiding voor is dan moeten zij ook ingrijpen. Het wordt ook verplicht om voorzieningen te treffen zodat spelers inzicht krijgen in hun eigen speelgedrag. Voor de veranderingen die er komen is het goed dat er aandacht aan wordt besteed om het spelers uit te leggen. Daar wordt dan ook veel aan gedaan, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Verslavingsfonds uitgelegd

Het is ook al bekend dat er een Verslavingspreventiefonds komt. Het is ook al bekend dat het fonds gefinancierd wordt door een extra kansspelheffing die in gevoerd wordt bij de vergunninghouders van short odds-kansspelen. Er gaan dan 7 dagen in de week en 24 uur per dag hulp uit naar deze mensen. Het is goed dat dit er gaat komen want het is belangrijk dat mensen die gokken weten waar dat zij terecht kunnen en ook weten dat er hulp is. Er wordt dan ook goed toezicht op gehouden en daarmee is het goed dat er ook een fonds is opgericht.

Als laatste willen we nog even aangeven dat er ook voor de Kansspelautoriteit veel gaat veranderen. Zo krijgt deze toezichthouder namelijk nieuwe bevoegdheden om fraude en criminaliteit tegen te kunnen gaan. Ook mag de Ksa anoniem deelnemen aan kansspelen en zo kunnen ze dan bijvoorbeeld illegaal gedrag opsporen. Ook is er een nieuwe bevoegdheid en dat is dat de Ksa bindende aanwijzingen mag geven gericht op de naleving van de wet af te dwingen. Goed om je goed voor te bereiden en zo wordt live gokken nog een leuke bezigheid ook. Veilig spelen dat is waar het om gaat en dat is waar dan ook goed naar gestreefd wordt.